สอนทำ เครื่องวัดค่าความสว่าง ด้วยบอร์ด Arduino และ LDR Photoresistor

บทความนี้ เป็นบทความจาก Clip YouTube “เปรียบเทียบหลอดไฟ 7 ยี่ห้อ ด้วยเครื่องวัดค่าความสว่าง DIY | SmartHomeOK | PorTV” อุปกรณ์ที่ต้องใช้ Arduino UNO LDR Photoresistor ตัวต้านทาน 10K Ohm 7 Segment LCD (TM1637) แบบ 4 ตัวอักษร 4 PIN (ไม่จำเป็น) Code ทั้งหมด อยู่ใน Github https://github.com/chaintng/arduino-ldr-tm1637-led วิธีการทำ ขอแบ่งวิธีการทำออกเป็น 3 ส่วนนะครับ โดยส่วนแรก คือการทำเครื่องวัดแสง ส่วนที่ 2 คือการแสดงผลบนจอ LCD และส่วนที่ 3 คือการนำไปแสดงบนจอ PC ส่วนที่ 1: การทำเครื่องวัดแสง ต่อสาย LDR … Continue reading สอนทำ เครื่องวัดค่าความสว่าง ด้วยบอร์ด Arduino และ LDR Photoresistor