ใช้ลำโพง Marshall Acton 2 Voice กับ Spotify Connect

Spotify Connect เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการใช้งาน เพื่อเล่นเพลง ผ่านลำโพง เครื่องใดๆ ซึ่งลำโพง Marshall Acton 2 Voice นี้ Support Feature Spotify Connect เมื่อทำงานรวมกับ Amazon Alexa ข้อดีก็คือ หากเรามีสายเรียกเข้า หรือเปิด Clip Video ต่างๆ ที่มือถือ เพลงที่ลำโพงนั้น จะยังคงเล่นต่อไป นอกจากนี้ หาลำโพงนั้น Support Amazon Alexa เรายังสามารถสั่งลำโพง ด้วยคำสั่งของ Amazon Alexa ต่างๆ ได้ เช่น เล่นเพลง (Alexa, play some music) เปลี่ยนเพลง (Alexa, play next song) ค้นหาเพลง (Alexa, play Electric love) … Continue reading ใช้ลำโพง Marshall Acton 2 Voice กับ Spotify Connect